Disclaimer

Website
De website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Dry Yoga is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Lessen
Als cursist blijft het de eigen verantwoordelijkheid om binnen de les de eigen grenzen te bewaken. De docent én/of Dru Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de les.