Over DRU

Dru verwijst naar Druva Nakshatra, wat Sanskriet is voor Poolster. Het is deze ster die als een vast punt aan de hemel staat en waarom heen alle sterren zich lijken te bewegen. 

In de Dru Yoga komt deze betekenis terug als verwijzing naar het stille en onveranderlijke in onszelf. 

De Dru Yoga  en de Dru meditatie nemen je mee op deze innerlijke reis en leiden je maar dit ‘Dru Punt’. De zachte en toch krachtige vloeiende bewegingen en houdingen zijn het kenmerkende van de Dru Yoga, de adem en de open milde aandacht zijn hiermee onlosmakelijk verbonden.


Geleidelijk zal de stilte die je ontdekt in jezelf verankerd blijven, zelfs als je beweegt.

Dit is wat Dru: ‘stilte in beweging’ noemt.